Symposium colorectaal carcinoom – April 2019

 

Afgelopen dinsdag vond ons symposium over het colorectaal carcinoom plaats waarbij zowel leden als niet-leden konden luisteren naar de verschillende aspecten die bij deze oncologische aandoening komen kijken. Eerst werd het bevolkingsonderzoek toegelicht, waarna ingegaan werd op het zorgpad van de patiënt. Wat maar ook wie komt er allemaal bij de zorg kijken? Welke behandeling past nu het beste bij welke patiënt? En hoe zit het met de verschillende stadia? De verschillende chirurgische behandelopties werden vervolgens toegelicht, waarbij ook werd gekeken naar nieuwe toekomstige technieken. Vervolgens kwamen ook de radiotherapie en het wait-and-see beleid aan bod.

Als afsluiter vertelde een patiënt zijn persoonlijke verhaal waarbij zowel de donkere momenten als lichtpuntjes naar voren kwamen. Wat het voor hem betekende om de diagnose te krijgen, hoe hij zich voelde bij elke behandeling die hij kreeg en wat het met hem als mens zijnde deed. We sloten de avond af met zijn huidige positieve blik op het leven en dat ondanks alle tegenslagen, er ook een nieuwe mooie kanteling kan optreden na de ziekte.

Wij willen Dr. M. Martens, Drs. C. Hoge, Dr. M. Berbee, Mw. C. Gielen en Hans nogmaals hartelijk bedanken voor deze leerzame avond en uiteraard ook alle bezoekers die hiervan hebben kunnen genieten!