Masterclass Interventieradiologie

Waar vroeger een partiële hepatectomie en een levertransplantatie de enige curatieve behandelopties waren voor patiënten met een levertumor, hebben minimaal invasieve interventies zoals radiofrequente ablatie, transarteriële chemo-embolisatie en radio-embolisatie nu ook een belangrijke plaats ingenomen. In de afgelopen masterclass ging interventieradioloog dr. Mark Burgmans in op deze beeldgestuurde technieken bij de behandeling van het hepatocellulair carcinoom en colorectale levermetastasen. Hij besprak zowel de voordelen ten opzichte van een resectie, zoals de grotere veiligheid van de ingreep en het snellere postprocedurele herstel van de patiënt, als ook de nadelen, waaronder met name het frequenter optreden van locale recidieven.

Voor resectabele tumoren heeft de chirurgische behandeling tot op heden de voorkeur in oncologisch perspectief. Echter zal in de toekomst de rol van de interventieradiologie ongetwijfeld verder groeien door de snelle technische ontwikkelingen, die ertoe zullen leiden dat behandelresultaten minder afhankelijk zijn van omgevingsfactoren en nauwkeuriger voorspeld kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *