Masterclass Bariatrische en metabole chirurgie

“Obesitas is een chronische ziekte die behandeling verdient” aldus drs. Ronald Liem, bariatrisch en metabool chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis. Bij patiënten met obesitas veranderen er dusdanig veel fysiologische processen in het lichaam, dat verdere gewichtstoename een versnellend proces is.
Tijdens de masterclass leerden wij welke patiënten in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie en hoe dit een significant effect heeft op de genezing van diabetes mellitus type II, de cardiovasculaire morbiditeit en de overleving van deze patiëntengroep. De oude gedachte dat het gunstige effect van een operatie te danken valt aan restrictie en malabsorptie, is verlaten en tegenwoordig spreken we alleen nog maar over metabole chirurgie door het directe ingrijpen op de verstoorde stofwisselingsprocessen. De indicaties voor een dergelijke operatie zijn echter vaak strikt en natuurlijk moet de te behalen winst altijd worden afgewogen tegen de mogelijke complicaties. Kortom, een interessant onderwerp dat toenemend van belang is en dat prikkelde tot discussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *